Princip léčby

+420 777 774 239

poradna@dobryhomeopat.cz

Jako homeopat kladu velký důraz na individuální přístup ke každému pacientovi, neléčím pouze nemoc, ale především klienta. Klient představuje celek složený z fyzické části a části psychické, nehmotné složky člověka. Je tedy velmi náročné všechny tyto vazby při vyšetřování i návrhu terapie vnímat a zasazovat si je i do souvislostí s vnějšími okolnostmi.

Při léčbě podle naší školy pak vycházíme z teorie, že člověk se během života dostává do jednotlivých životních situací a tedy do obrazů homeopatik…léčba tedy postupuje naopak, tj. v čase zpět od současnosti do minulosti a je sestavena z homeopatik, které postupně řeší události v životě, kterými jste si prošli a v důsledku kterých mohla vzniknout nemoc. Na základě toho dochází k uzdravení. 

Homeopatická léčba je účinná a šetrná metoda navracející zdraví. Je velmi efektivní při řešení akutních stavů i chronických onemocnění. Homeopatikum nepůsobí jako ostatní léky, tedy nějakou účinnou částicí. Je tam frekvence, rezonuje s tím, co je ve Vašem těle rozladěno. Tj. musím najít homeopatikum s obrazem podobným stavu, v kterém se nacházíte. Každé homeopatikum má svůj mentální obraz a fyzický obraz. Mentální obraz je prakticky to, co se v životě stalo a fyzický obraz je např. projev nemocí nebo chování. Když se sestavuje homeopatická léčba, podává se klientovi homeopatikum nejvíce podobné fyzickému a mentálnímu obrazu.

Homeopatie patří mezi celostní (holistické) metody a právě proto, že ji před více než 200 lety založil evropský doktor medicíny Samuel Hahnemann, je nám možná svým evropským původem bližší než čínská medicína nebo ayurvéda, které mezi celostní metody také patří. Název homeopatie vychází z řeckého homoios (podobný) a pathos (nemoc). Ač se to nezdá, homeopatie má přísná pravidla, jak zhodnotit probíhající účinky homeopatika, hierarchii příznaků atd. Není to žádná metoda pokus-omyl. Vybírám jedno homeopatikum pro určitou dobu, které nejlépe odpovídá energii nemoci pacienta a přesně hodnotím, zda a jaká nastala změna. Tak se běžně stává, že několik lidí s podobným problémem dostane zcela jiné homeopatikum, podle své osobnosti a způsobu, jakým se u nich problém rozvinul. U většiny klientů musím rozkrývat vrstvu po vrstvě a postupně postupovat k cíli.

Víte, že:

  • 30% Čechů již použilo homeopatii
  • 72% procent ji považuje za účinnou
  • 63% uživatelů volí homeopatickou léčbu proto, že je přírodní
  • 47% uvádí jako důvod léčby skutečnost, že je bez vedlejších účinků
  • Většina uživatelů se pomocí homeopatie léčí dlouhodobě (tzn. déle než 1 rok) a v téměř 2/3 případů se homeopaticky léčí více členů rodiny.

 *Studie o homeopatii společnosti MindBridge Consulting a.s. z února 2011

Rozdíl mezi klasickou medicínou ordinovanou většinou lékařů a lékárníků a postklasickou homeopatií

Klasická medicína (lékaři) neboli alopaté neléčí člověka jako celek, ale léčí vždy poruchu konkrétního orgánu, většinou odděleně od ostatních fyzických a psychických problémů pacienta. Lékaři nemoc potlačují.

Podáním klasických léčiv snižují příznaky onemocnění, jako jsou bolest, horečka a působí destrukci mikroorganismů. Jenže tím nemoc většinou pouze skryjí a vy si později v budoucnu obtíže s původní událostí ani nespojíme. Zejména dětský věk je období, kdy se rozhoduje o budoucí úrovni zdraví a potlačování symptomů různými lokálními léky může problémy prohloubit. To se samozřejmě týká i psychických problémů, které mohou být stejně závažné jako obtíže fyzického rázu.

Naproti tomu homeopatická léčba je terapií tzv. reaktivní. Účinkuje součinně s vlastním organismem, aktivuje a posiluje přirozenou obranyschopnost organismu. Vlastní mechanismus účinku homeopatik je založen na přenosu energetické informace do lidského organismu. Vlastní úspěch homeopatické léčby je závislý jak na ředění léčivých přípravků, tak na jejich dynamizaci. Cílem je vyléčit, dostat nemoc z těla ven!

Rozdíl v přístupu je i mezi homeopaty

Naše škola používá pouze monokompozitní, tedy jednosložková homeopatika. Naproti tomu lékaři-homeopaté i lékárníci-homeopaté až na výjimky používají i polykompozitní (vícesložková) homeopatika. Uvažují „svým“ způsobem a přípravky jsou tedy vždy určené na konkrétní diagnózu a užívají se stejným způsobem jako léčiva klasické medicíny. Nezohledňuje se mentální obraz a léky se vybírají podle fyzických symptomů. Neřeší se příčina, pouze důsledek. Léky se vybírají podle toho, jak v minulosti řešily problém. Jedná se o typické léky pro vybrané nemoci. Už smíchání několika homeopatik přináší mnoho nevýhod, jako např. vzájemné ovlivňování jednotlivých složek přípravku. Navíc v přípravku nemusí být obsažena ta látka, která je zrovna vhodná pro daného pacienta – prostě vám vydají směs léků, která vás zatíží a doufají, že vám jeden z nich zabere. Polykompozitní přípravky se vyrábějí v různých lékových formách, jako jsou tablety, sirupy, kapky, dražé, čípky. Nejčastěji je doporučuje lékárník na základě pacientových obtíží.

Monokompozitní homeopatické léčivé přípravky se připravují z jedné vstupní suroviny a upravují se do formy drobných kuliček, které se rozpouští v ústech nebo dají před potencováním do vody, kde se volně rozplynou. Chutnají mírně sladce, což ulehčí podání homeopatik dětem. Označují se latinským názvem výchozí suroviny a příslušným ředěním. Počet naředění bývá uveden číslem a písmenem označující způsobem zředění – „D“ jako decimální (1:10) a „CH“ u centezimálního ředění (1:100).

Homeopatikum se skládá z materie a pomocných látek. Připravuje se ředěním a následnou potenciací. Materie slouží v homeopatiku jako zdroj informace. Pomocné látky zde mají vlastní efekt na organismus, působí jako přenašeči informace a vyvolávání reakci organismu. Léčivou látkou alopatického přípravku (klasického léku medicíny) bývá nejčastěji chemická látka, která působí na pacientovy potíže. V homeopatiku je surovina pouze nositelem specifické informace, která je při potenciaci předávána do nosiče, tj. do soustavy pomocných látek.

Principy homeopatické léčby jsou shodné u lidí i zvířat. Používají se stejné homeopatické přípravky a vychází se ze stejných zákonitostí. Informace o zdravotních obtížích získává homeopat od majitele zvířete a tyto informace jsou zcela zásadní pro následující léčbu. K homeopatovi by tedy zvíře měl přivést jeho majitel nebo ten, kdo s ním tráví nejvíce času. Zvířata homeopatickou léčbu velmi dobře snášejí na rozdíl od léčiv klasické medicíny. Mnoho zvířat vnímá velmi citlivě pachy a hořkou chuť léčiv a klasické léky proto často odmítají přijímat.

Více informací o homeopatii najdete v knihách, které můžete zakoupit www.homeopatickaliteratura.cz

Napište mi

Nebo mi rovnou zavolejte na tel. 777 774 239 

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Více zde